Công chứng - chứng thực

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DI SẢN THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM

1. Đối tượng: Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Pháp và các quốc gia kiêm nhiệm, người nước ngoài có quyền lợi, nghĩa vụ phát sinh ở Việt Nam, cần trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN giải quyết các vấn đề liên quan đến di sản thừa kế mà thân nhân ở Việt Nam để lại theo di chúc hoặc theo các thủ tục khác quy định của pháp luật và được ĐSQ chứng thực chữ ký để sử dụng  tại Việt Nam.

 •  Mẫu Hợp đồng ủy quyền : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu Hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam (tham khảo mẫu Hop dong uy quyen.docx hoặc hợp đồng ủy quyền.pdf).
 • Đối với Hợp đồng ủy quyền mà Bên được ủy quyền không cùng có mặt tại ĐSQ  để ký thì Bên ủy quyền ký và làm thủ tục chứng nhận chữ ký tại ĐSQ. Sau đó Hợp đồng này phải được Bên được ủy quyền ký tiếp tại Phòng công chứng ở Việt Nam để được công chứng chữ ký thì Hợp đồng ủy quyền này mới có hiệu lực pháp lý.

2. Các giấy tờ cần xuất trình kèm theo:

Giấy tờ chứng minh quyền được thừa kế di sản đó:

 • Di chúc có xác nhận của Phòng Công chứng Nhà nước Việt Nam (nếu có) hoặc Văn bản kê khai đối tượng được hưởng thừa kế di sản trong đó có tên của người làm HĐUQ (văn bản này cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam) (nếu có); hoặc Quyết định của Tòa án về việc quý vị là người được thừa hưởng di sản thừa kế (nếu có); và
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người để lại di sản (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam);
  (ví dụ:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà do người để lại di sản thừa kế đứng tên. Nếu bất động sản (nhà, đất) mua bán trước ngày 01/07/1991 thì cần có xác nhận của Phòng Nhà Đất hoặc Phòng đô thị Quận/huyện nơi có bất động sản về việc bất động sản đó hiện nay không thuộc diện quản lý, sử dụng của Nhà nước; và
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam); và
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ của người làm HĐUQ với người để lại di sản (như Giấy khai sinh …). Nếu thừa kế theo di chúc thì không cần xuất trình giấy này;
 • Bản sao hộ chiếu nước ngoài đang trong thời hạn sử dụng  (trang có ảnh và chữ ký) ; hoặc thẻ cư trú. Bản sao hộ chiếu Việt Nam (trang nhân thân có ảnh) nếu người làm HĐUQ đang mang hộ chiếu Việt Nam. 
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được ủy quyền tại Việt Nam.

 3. Cách điền Hơp  đồng ủy quyền:

 • Hợp đồng ủy quyền cần điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác, bằng tiếng Việt Nam, các nội dung theo yêu cầu. Không được gạch xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực viết khác nhau.
 • Nếu không có thù lao thì ghi Hợp đồng ủy quyền không có thù lao.
 • Về thời hạn ủy quyền có thể ghi cụ thể thời gian ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền.
 • Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thêm 01 bản photocopy để lưu tại ĐSQ.

4.    Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở ĐSQ, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực lãnh sự.  Tuy nhiên, trên Hợp đồng ủy quyền cần có:

 • Xác nhận của Công chứng viên (Notary Public, Tòa án) đối với chữ ký của quý vị; và
 • Xác nhận của Bộ Ngoại giao sở tại đối với chữ ký của Công chứng viên đó.

5. Lệ phí: Theo biểu phí

6. Thời gian giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.

7. Gửi trả kết quảTrong trường hợp Quý vị muốn gửi trả kết quả qua đường bưu điện01 bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ bưu điện có tracking number, ghi rõ địa chỉ người nhận (chronopost, lettre suivie, lettre recommandée); đề nghị chụp lưu tracking number để tiện kiểm tra tình trạng chuyển bì thư.

Lưu ý:

 • Người yêu cầu cần đặt hẹn trước qua trang chủ của ĐSQ và cần có mặt trước giờ hẹn 15 phút;
 • Khi cần thiết, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung.
LIÊN HỆ:

Điện thoại: 01 44 14 64 23
Email: ls2@ambassade-vietnam.fr
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp/Ambassade du Vietnam
Bộ phận Hộ tịch
61, rue de Miromesnil 75008 PARIS

Close