Bản tin Bảo hộ công dân số 02/2020 ngày 08/01/2020

Bản tin Bảo hộ công dân số 02/2020 ngày 08/01/2020

Bản tin Bảo hộ công dân số 02/2020 ngày 08/01/2020

 Tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang diễn biến theo chiều hướng xấu, không loại trừ các tình huống bạo lực qui mô.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của các hành động quân sự tại thời điểm này. Đối với công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng cần lưu ý tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran là: +989306459865; Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta là: +97430682541; Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út là +966567290693; Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét là:+96596075678 ; Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất là: +971501299789; Đại sứ quán Việt Nam tại Israel là +972527038657: Đại sứ quán Việt Nam tại Thố Nhĩ Kỳ là:+905457858548 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84./

Ambassade Admin

Close