Daily Archives: 24 Tháng Mười Một 2021

CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG TỰ NGUYỆN FRANFURT - PARIS - VÂN ĐỒN NGÀY 15/12/2021 KẾT HỢP CÁCH LY 7 NGÀY TẠI KHÁCH SẠN 5*

CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG TỰ NGUYỆN FRANFURT – PARIS – VÂN ĐỒN NGÀY 15/12/2021 KẾT HỢP CÁCH LY 7 NGÀY TẠI KHÁCH SẠN 5*

THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN BAY HỒI HƯƠNG TỰ NGUYỆN FRANFURT - PARIS – VÂN ĐỒN 15/12/2021 ( KẾT HỢP CÁCH LY 7 NGÀY TẠI KHÁCH SẠN 5* ) I. Đối tượng: Công dân Việt Nam tại Đức, Pháp và các nước nối chuyến qua Đức, Pháp, đã t ...

Close