Daily Archives: 21 Tháng Tám 2020

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VỀ NƯỚC Đợt tháng 20/10/2020 Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mở đăng ký nguyện vọng về nước trên chuyến bay thương mại có tổ chức. Cụ thể: 1. Thông tin chuyến bay: - Thời gian dự k ...

Close