Daily Archives: 19 Tháng Tư 2020

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng về nước

Cập nhật ngày 21/05/2020 (15h00): NGÀY 23/05/2020 CHUYẾN BAY THƯƠNG MẠI CÓ TỔ CHỨC DO VIETNAM AIRLINES VẬN HÀNH ĐÃ ĐƯA 73 CÔNG DÂN THUỘC CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT DUYỆT ƯU TIÊN TRONG ĐỢT THỨ HAI VỀ NƯỚC. TRONG KHI CHỜ ...

Close