Tọa đàm về cuộc đấu tranh giải phóng của Việt Nam tại Pháp

Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/4 tại thành phố Malakoff, ngoại ô Paris, Hội "Những người bạn của Léo Figuères" (ALF) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Việt Nam từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến hiện nay". Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Thị trưởng thành phố Malakoff Catherine Margate, đông đảo hội viên Hội ALF và người dân thành phố Malakoff đã tham dự buổi tọa đàm.

ALF hoạt động nhằm tiếp nối sự nghiệp của Léo Figuères, một chiến sĩ cộng sản, chống chủ nghĩa thực dân, một nhà văn, và từng là Thị trưởng Malakoff. Thông qua việc tổ chức các cuộc gặp, hội thảo về lịch sử các phong trào xã hội, về các cuộc cách mạng, về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc tế, chống chiến tranh..., ALF muốn truyền tải thông điệp đối với các thế hệ đấu tranh hướng tới một thế giới công bằng hơn; khuyến khích những suy nghĩ xây dựng một trật tự xã hội đoàn kết và tôn trọng điều kiện sống của con người.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã nhắc lại các chặng đường đấu tranh lâu dài và gian khổ với bao mất mát hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang và oanh liệt của nhân dân Việt Nam. Theo Đại sứ, trong 30 năm liên tục, nhằm bảo vệ nền độc lập tự do, nhân dân Việt Nam đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt trong lịch sử hiện đại trên thế giới: đó là cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp (từ 1946 đến 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (từ 1954 đến 1975), kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đại sứ cũng nhấn mạnh những thành tựu to lớn và toàn diện của Việt Nam kể từ sự nghiệp Đổi mới năm 1986 đến nay.
Theo Đại sứ, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc đồng thời phát huy sự giúp đỡ chí tình và hiệu quả của bạn bè quốc tế theo tinh thần kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, nhằm đưa đất nước đến thắng lợi cuối cùng là bảo vệ được độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu đổi mới to lớn. Đại sứ cũng bày tỏ sự cảm kích trước hành động cao đẹp của Léo Figuère, một người bạn của nhân dân Việt Nam, người đã thông qua các bài báo và các cuốn sách đã lên án cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp nhằm thức tỉnh công luận Pháp và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Tại buổi tọa đàm, nhà sử học Alain Ruscio cũng đã có bài tham luận về các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam và về các chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình như Henri Martin, Raymonde Dien, Madeleine Riffaud, những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa giành độc lập của nhân dân Việt Nam.
Sáng kiến tổ chức tọa đàm về Việt Nam của ALF là một hoạt động thiết thực, là dịp để bạn bè Pháp có thêm thông tin và hiểu biết về Việt Nam, đồng thời cũng là dịp tốt để Việt Nam thông tin và vận động bạn bè và chính giới Pháp ủng hộ Việt Nam./.
Một số hình ảnh về buổi tọa đàm:

 

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france

conference debat sur les luttes de liberation du vietnam en france