Việt Nam gia nhập Liên đoàn Văn hoá dân gian thế giới

Ngày 31/3/2017, tại phiên họp toàn thể của Hội đồng điều hành Liên đoàn Văn hóa Dân gian thế giới (IGF) ở Paris, Trung tâm Văn hóa Việt Nam (CCV) tại Pháp đã chính thức được kết nạp là thành viên thứ 56. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng để mở rộng hoạt động quảng bá những giá trị và bản sắc của văn hóa dân gian của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong mấy năm gần đây, CCV tại Pháp đã tổ chức nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật và văn hóa dân gian sang giới thiệu tới công chúng ở Pháp và một số nước châu Âu. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam thể hiện rõ nét văn hoá dân tộc của ba vùng miền và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt, yêu mến của công chúng Pháp, bạn bè quốc tế và các thành viên của Hội động điều hành IGF.

Đánh giá về việc kết nạp CCV tại Pháp, Chủ tịch IGF Dorel Cosma cho biết: "Việt Nam có kho tàng văn hóa dân gian rất đa dạng. Từ bây giờ Việt Nam có nhiều cơ hội để giới thiệu văn hóa dân gian tại các sự kiện do IGF phối hợp tổ chức với các nước thành viên". Theo ông Dorel Cosma, tham gia IGF, Việt Nam cũng như các nước khác không chỉ chia sẻ kho tàng văn hóa mà còn có thể biết thêm những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền khác của mỗi dân tộc.

Chào mừng các đại biểu đến tham dự phiên họp của Hội đồng điều hành IGF, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định người Việt Nam luôn tự hào về đất nước của mình với bốn nghìn năm văn hiến. Văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa đa dạng của 54 dân tộc anh em. Việt Nam đã có 11 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Thể hiện tinh thần “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, Việt Nam đánh giá cao quyết định của IGF kết nạp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp là thành viên thứ 56. Đây là cơ sở quan trọng để trao đổi, tìm hiểu và giới thiệu rộng rãi những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại phiên họp toàn thể của IGF, ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp giới thiệu về những nét văn hóa dân gian đặc trưng của Việt Nam. Phần trình bày nhấn mạnh vào mục tiêu "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Trong xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam tăng cường bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, coi đó là căn cước để hội nhập và giao lưu quốc tế. Ông cho biết, kể từ bây giờ, Việt Nam có thể tiếp cận thông tin và tham gia các dự án chia sẻ các giá trị văn hóa dân gian đối với các nước thành viên của IGF, tham gia vào hệ thống bảo tàng dân gian và được trợ giúp về mặt kỹ thuật và tài chính của IGF. Vào tháng 7 tới, đoàn Ca múa nhạc Việt Nam sẽ đi biểu diễn tại bảy nước châu Âu, trong khuôn khổ tài trợ của IGF. Ngược lại, Việt Nam có thể mời nghệ sĩ của một số thành viên tham gia Festival đường phố như ở Quảng Ninh, Huế, Hội An...

Được thành lập từ năm 1947, IGF hiện có 55 quốc gia thành viên gồm đa số là các hiệp hội văn hóa dân gian đến từ châu Âu và một phần ở châu Bắc Mỹ và Nam Mỹ như Mexico và Argentina.