«Chính phủ Việt Nam rất coi trọng tăng cường cải cách hành chính, đào tạo và quản lý nhân lực»

Từ ngày 20 - 28/10/2016, tại Trường Đào tạo cán bộ của Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI), đã tổ chức khóa bồi dưỡng về quản lý chính quyền địa phương dành cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh của một số địa phương Việt Nam theo đề án 165.

Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, đoàn cán bộ đã có buổi làm việc và trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã đánh giá cao việc Bộ Nội vụ Pháp và CHEMI tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Văn phòng Đề án 165, triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ cao cấp Việt Nam, thể hiện tính hiệu quả của cơ chế hợp tác này cũng như sự đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam đối với kết quả của các khóa đào tạo. Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam rất coi trọng tăng cường cải cách hành chính, đào tạo và quản lý nhân lực, nhất là cán bộ cao cấp và mong muốn Bộ Nội vụ Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để tổ chức các khóa đào tạo trong tương lai.

Thay mặt Bộ Nội vụ Pháp, Giám đốc CHEMI Jean-Martin Jasper cám ơn sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán trong việc tổ chức các khóa đào tạo, đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ, khẳng định trên cơ sở hợp tác tốt đẹp, hiệu quả và cùng có lợi, Bộ Nội vụ Pháp sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp với Bộ Nội vụ và các đối tác Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu xây dựng các hình thức đào tạo khác, phù hợp với yêu cầu của phía Việt Nam.