THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC ĐƠN PHƯƠNG

Ngày 30/6/2016, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-CP về việc gia hạn miễn thị thực đơn phương cho công dân 5 nước: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia đến hết ngày 30/6/2017 khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thời hạn miễn thị thực nêu trên có giá trị 1 năm kể từ ngày 01/7/2016 đết hết ngày 30/6/2017.
- Các trường hợp lưu trú tại Việt Nam trên 15 ngày phải xin thị thực bình thường.
- Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài có hiệu lực từ 01/01/2015 : « Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thị hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày ». Theo đó :
i) Nếu lần nhập cảnh trước theo diện miễn thị thực thì lần nhập cảnh sau phải trên 30 ngày mới được miễn thị thực, nếu lần nhập cảnh sau cách thời điểm nhập cảnh trước dưới 30 ngày thì phải có thị thực.
ii) Nếu lần nhập cảnh trước bằng thị thực thì lần nhập cảnh ngay sau đó có thể theo diện miễn thị thực mà không bị hạn chế thời hạn 30 ngày.