Thông tin chung về nước CHXHCN Việt Nam

Quốc hiệu: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quốc khánh: Ngày 2 tháng 9 (ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà).
Quốc kỳ:
Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
quocky
Quốc huy:
Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
quochuy VN
Quốc ca:
Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài "Tiến quân ca". Bài hát "Tiến quân ca" được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Quốc hội khóa I đã quyết định lấy bài "Tiến quân ca" làm quốc ca Việt Nam.
Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam
Ban do VN
Diện tích đất liền: 331.212 km2
Dân số: 90.000.000 người (tính đến 01/11/2013)
Thủ đô: thành phố Hà Nội