Chương trình giới thiệu “Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Việt Nam” tại Pháp

Chương trình giới thiệu “Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Việt Nam” do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức là hoạt động khởi động chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam tại châu Âu, nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể xúc tiến du lịch tại châu Âu giai đoạn 2015-2017 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Toàn văn Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội sáng nay (21/10).

Sáng nay, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014-2015.