FDI vào Việt Nam đạt 13,7 tỷ USD sau 10 tháng

Ngày cập nhật: 27/10/2014

Năm 2014, Việt Nam có thể thu hút được 15 - 16 tỷ USD vốn FDI

Theo Công bố về tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2014, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 10,15 tỷ USD, tăng 5,9 % so với cùng kỳ năm 2013.

Tính đến ngày 20/10 cả nước có 1.306 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 9,95 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2013. Có 469 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,74 tỷ USD, bằng 60,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 10 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,7 tỷ USD, bằng 71,2% so với cùng kỳ 2013.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 26/10 khẳng định không nên quá băn khoăn chuyện vốn FDI giảm bởi đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài phải dựa theo thời kỳ, không thể so sánh năm này với năm kia. Năm 2014, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh - Việt Nam có thể thu hút được 15 - 16 tỷ USD vốn FDI, so với hơn 22 tỷ USD năm ngoái.

Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 10 tháng đạt 82,48 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 67% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 10 tháng đạt 76,2 tỷ USD tăng 14,3% so với cùng kỳ 2013.

Nhập khẩu của khu vực FDI tính đến tháng 10 đạt 68,66 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 57% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 10 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 13,8 tỷ USD.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đang là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 636 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 9,7 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng năm 2014.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 29 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,22 tỷ USD, chiếm 8,9%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực là lĩnh vực Xây dựng với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,03 tỷ USD chiếm 7,5% tổng vốn đăng ký.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 3,6 tỷ USD, chiếm 26,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,64 tỷ USD, chiếm 19,3 % tổng vốn đầu tư; Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,67 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư; Tiếp theo là Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 4 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 1,66 tỷ USD, chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Trong 10 tháng năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó dẫn đầu về đầu tư nước ngoài là TP. Hồ Chí Minh với 2,85 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,38 tỷ USD, chiếm 10,1%. Đồng Nai đứng thứ 3 với 1,37 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 1,36 tỷ USD; 993 triệu USD và 954 triệu USD.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 10 tháng năm 2014 là dự án Công ty TNHH điện tử Samsung CE Complex do nhà đầu tư Samsung Asia Pte.Ltd – Singapore đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,4 tỷ USD; Dự án Công ty TNHH SamSung Display B Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài vượt 10 tỷ USD

An Sinh (theo Cục Đầu tư Nước ngoài)