Thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu

I. Đối tượng :  Người Việt Nam định cư tại địa bàn Pháp hoặc tại các nước do ĐSQVN tại Pháp kiêm nhiệm chưa có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu Việt Nam hết giá trị sử dụng có nhu cầu được cấp hộ chiếu phổ thông.

II. Hồ sơ  (nộp trực tiếp tại Đại sứ quán theo lịch tiếp nhận hồ sơ) gồm có :

  1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu (M.02/LS).
  2. Tờ khai sơ yếu lý lịch theo mẫu (M.01/LS).
  3. Đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam hoặc Trích lục về việc đã được xác định quốc tịch Viêt Nam hoặc Giấy khai sinh do Đại sứ quán cấp thì khai thêm Tờ khai xác định quốc tịch Việt Nam (Mẫu số 03)
  4. 03 Ảnh màu, chụp chưa quá một năm, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên phông nền trắng, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành tai ; không đeo kính màu, trang phục nghiêm túc, lịch sự, (một ảnh dán vào đơn, hai ảnh đính kèm).
  5. Giấy tờ chứng minh hoặc để giúp xác minh có quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh ) theo quy định của Pháp luật Việt Nam về quốc tịch qua các thời kỳ ; Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trí, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh (các giấy tờ nêu trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng để tham khảo)
  6. Giấy xác nhận nơi cư trú  (có thể sử dụng Titre de séjour hoặc Carte de résident nếu địa chỉ hiện tại đúng với địa chỉ ghi trên giấy tờ đó).
  7. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ (nếu có)
  • Đối với người thuộc quy chế tị nạn, muốn được cấp hộ chiếu Việt Nam cần có Giấy chứng nhận không còn hưởng quy chế tị nạn do cơ quan chức năng nước sở tại cấp (OFRA). Đại sứ quán không nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu của những người hiện đang thuộc quy chế tị nạn).
  • Đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài đã được Đại sứ quán cấp giấy khai sinh sau khi làm thủ tụcĐăng ký khai sinh hoặc Ghi chú vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch nước ngoài thì hồ sơ không cần khai Sơ yếu lý lịch (mẫu M01/LS) và có thể làm thủ tục qua bưu điện (trong trường hợp này, các bản photocopie cần được chứng thực và cần kèm theo 1 bordereau gửi bảo đảm đã điền sẵn địa chỉ để gửi trả kết quả).

III. Lệ phí : (Xem biểu giá tại mục Phí và lệ phí)
    - Phí xác minh giấy tờ tài liệu (đối với các trường hợp phải xác minh)

     - Phí hoàn thiện hồ sơ  (gồm dịch giấy tờ tài liệu, sao chụp, …)

     - Lệ phí cấp hộ chiếu (khi đã đủ điều kiện cấp)

     - Phí gửi trả kết quả qua bưu điện (nếu có)