GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký công dân tại Đại sứ quán, ĐSQ có thể cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đã cư trú tại Pháp từ 6 tháng trở lên để làm các thủ tục kết hôn hoặc hành chính, dân sự trong nước hoặc tại một nước thứ 3. Kể từ ngày 01/08/2013, công dân nước ngoài nhưng đồng thời có quốc tịch Việt Nam phải làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để được kết hôn tại Việt Nam với công dân Việt Nam.

Đương sự trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp từ 9h30 đến 12h00, bao gồm:
1. Đơn xin xác tình trạng hôn nhân (theo mẫu);
2. Bản sao hộ chiếu và thẻ cư trú của người yêu cầu (xuất trình bản chính để đối chiếu) và vợ/chồng sắp cưới ;
3. Giấy khai sinh của người yêu cầu ;
4. Đối với các đương sự có thời gian cư trú tại Pháp trên 1 năm, đã ly dị tại Pháp hơn 6 tháng, hoặc có vợ/chồng chết tại Pháp hơn 6 tháng, cần bổ sung Giấy chứng nhận không ghi chú hộ tịch (Certificat de non-inscription au répertoire civil) do Service Central d’État Civil của Pháp cấp (địa chỉ : Service central d’Etat civil 11, rue de la Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 09 ; Tél : 08.26.08.06.04). Nếu đã từng kết hôn, cần nộp bản sao giấy tờ kết hôn cũ, quyết định của tòa án (trường hợp ly dị) hoặc giấy chứng tử (trường hợp vợ hoặc chồng trước đây qua đời). Nếu đã cư trú tại một nước thứ ba từ 6 tháng trở lên trước khi đến Pháp, cần có thêm giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó. Nếu người yêu cầu có quốc tịch Pháp, cần phải nộp bản sao giấy chứng nhận tình trạng độc thân do Thị chính Pháp cấp. Đối với người có quốc tịch Việt Nam mong muốn kết hôn tại một nước thứ ba, cần phải xuất trình bản sao và bản chính giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân thời gian sinh sống tại Việt Nam do UBND phường/xã nơi cư trú cấp. Tất cả các giấy tờ trên cần nộp bản sao và bản chính để đối chiếu.
Nhận giấy chứng nhận: trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua đường bưu điện do người xin cấp chịu với chi phí.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Đại sứ quán theo các số điện thoại sau đây 01.44.14.64.23 (14h00-17h00) hoặc 01.44.14.64.00 (9h00-12h00, 14h00-18h00)