THỦ TỤC XÁC THỰC GIẤY PHÉP LÁI XE VIỆT NAM

Theo quy định của phía Pháp, kể từ tháng 01/2012, tất cả các loại giấy phép lái xe do nước ngoài cấp chỉ được đổi sang giấy phép lái xe của Pháp với các điều kiện sau :

  1. Giấy phép lái xe phải được đổi trong thời hạn 1 năm kể từ khi người có yêu cầu đến Pháp ;
  2. Giấy phép lái xe phải được ĐSQ dịch công chứng ;
  3. Giấp phép lái xe phải được ĐSQ xác thực.

Để xác thực các loại giấy phép lái xe cấp tại Việt Nam, người có yêu cầu cần làm các bước sau :

  1. Có mặt tại ĐSQ vào các buổi sáng từ 9h30 đến 12h00 để trực tiếp lập văn bản và ký ;
  2. Xuất trình giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, thẻ căn cước, CMTND) gồm bản gốc và bản sao, thẻ cư trú tại Pháp ;
  3. Lập văn bản yêu cầu xác thực giấy phép lái xe (theo mẫu tải ở đây). Lưu ý : người lập văn bản không ký trước vào văn bản.
  4. Xuất trình giấy phép lái xe (bản gốc và bản sao).

Sau khi có xác nhận của ĐSQ, người yêu cầu gửi văn bản về Sở Giao thông vận tải địa phương nơi cấp giấy phép lái xe để được xác nhận. Văn bản xác nhận của cơ quan cấp giấy phép lái xe sau đó phải được Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) hoặc Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh hợp pháp hóa.
Sau khi có văn bản xác nhận của Sở Giao thông vận tải được hợp pháp hóa, người yêu cầu có thể tới nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm :

  1. Bản sao hộ chiếu và thẻ cư trú tại Pháp ;
  2. Bản sao Giấy phép lái xe cần xác nhận ;
  3. Bản sao và bản chính giấy xác nhận của Sở Giao thông vận tải đã được Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ hợp pháp hóa.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại ĐSQ vào các buổi sáng từ 9h30 đến 12h00.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi theo số 01.44.14.64.00 (từ 9h30-12h00 và từ 14h00-18h00) hoặc 01.44.14.64.23 (từ 14h00-17h00).